AlgemeenMededelingenVerslagPrijswinnaarsHome

 

Algemeen

 

12 december 2006. Inschrijving 22e clubkampioenschappen: v.l.n.r. Jaap Scholte, Frans Christoffels (overleed op 17 februari 2017) en Gerard van Zuijlen.

Het was de oprichters van Speciaalclub er vooral om te doen jaarlijks een wedstrijd voor zangkanaries te organiseren, waarop aanvankelijk alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht woonachtige zangkanariefokkers elkaar konden ontmoeten en bekampen. In 2012 is de vereniging een landelijke speciaalclub geworden en kunnen fokkers uit heel Nederland zich bij de speciaalclub aansluiten en aan de clubactiviteiten deelnemen.

Vanaf de oprichting in 1985 zijn ieder jaar clubkampioenschappen georganiseerd; in de regel vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De wedstrijd is over drie dagen verspreid. Op dag 1 worden de vogels ingebracht, op dag 2 vindt de keuring plaats en op de derde dag is de zogenaamde studiedag, die wordt afgesloten met de prijsuitreiking en vervolgens het uitkooien van de vogels.

Tijdens de studiedag is het o.m. mogelijk om onder deskundige leiding te luisteren naar ingezonden vogels. Uiteraard komen de kampioenen ook op tafel. Verder is er die dag volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, fokmateriaal te ruilen, enz., enz. Velen beschouwen daarom de clubkampioenschappen als het hoogtepunt van het verenigingsjaar.
                                                                                                

    

06 december 2007. Administratieve verwerking inschrijvingen, v.l.n.r. Gerard van Zuijlen, Jaap Plokker en Ton Diepenhorst.

TOP

 

  Mededelingen

Clubkampioenschappen 2021
Onze 36e clubkampioenschappen staan gepland voor maandag 20 t/m woensdag 221december 2020, wederom in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk. Op maandag 20 december zullen de vogels worden ingekooid, op dinsdag 21 december vindt de keuring plaats en op woensdag 22 december 2021 hopen we met elkaar weer een uiterst gezellige en onderhoudende studiedag te beleven.


TOP

 

Zangwedstrijd

 
Kort verslag clubkampioenschappen 2019

Van 19 t/m 21 december 2019 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 35e clubkampioenschappen. Voor de vierde maal vonden die plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport te Katwijk.
Voor de eerste maal waren de kampioenschappen voor zangkanaries van het district Zuid Holland van de NBvV ingevoegd in de wedstrijd van de NZHU. Vanuit het district Zuid Holland werden overigens geen zangkanaries ingeschreven door kwekers die geen lid van de Speciaalclub Zang NZHU waren.

Voor de clubkampioenschappen van de Speciaalclub Zang NZHU werden door 18 leden 288 zangkanaries ingeschreven, t.w. 36 harzers en 252 waterslagers. De 36 harzers waren ingeschreven als 9 stammen. De 252 waterslagers waren onderverdeeld in 30 stammen, 29 stellen en 74 enkelingen.
Donderdagmorgen 19 december 2019 om 09.30 u. werd begonnen  met de opbouw. Om ca.12.00 u. stond alles op z’n plek en tegen 12.45 u. kon de eerste inzender met z’n vogels verwelkomd worden.  Vrijdag 20 december werden de vogels door 6 keurmeesters beoordeeld: Erik Buizer keurde de harzers. De waterslagers werden gekeurd door: Joop Aelbrecht, Jan de Bruine, Toon van Gestel, Willy Kling en Krien Onderwater.
Op zaterdag 21 december hadden we onze studiedag. In twee rondes werden de belangrijkste prijswinnaars op tafel gezet en afgeluisterd.
Nadat de prijzen waren uitgereikt en voorzitter Jaap Plokker alle vrijwilligers die hadden bijgedragen tot het welslagen van de wedstrijd had bedankt en de leden een goede jaarwisseling en een wel thuis had toegewenst kon om 15.00 u. begonnen worden met het uitkooien van de vogels. Om ca. 16.30 u. stond al het materiaal in de opslag bij Ton Diepenhorst en zag het clubgebouw er weer uit zoals we het op donderdag hadden aangetroffen.


Prijswinnaars 35e clubkampioenschappen Speciaalclub Zang NZHU 

Harzers:
Meesterzanger: Max Gerhards, 89 pnt.
Stammen: 1e prijs: Max Gerhards, 356 pnt.; 2e prijs stammen: Jacques de Beer, 349 pnt.
Derby: Jacques de Beer, 88 pnt.


Waterslagers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Willy Kling, 151 pnt.
Stammen: 1e en 2e prijs: Willy Kling, resp. 596 en 590 pnt.; 3e  prijs: Gerard de Brabander, 586 pnt.; 4e prijs: Krien Onderwater, 585 pnt.; 5e  prijs: Henny Kling, 570 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Willy Kling, resp. 303 pnt. en 301 pnt.; 3e prijs: Krien Onderwater, 287 pnt.
Enkelingen: 1e en 2e prijs: Chagas Pinheiro, resp. 141 en 137 pnt.; 3e prijs: Willy Kling, 135 pnt.

Derby:
Willy Kling, 150 pnt.Prijswinnaars kampioenschappen zangkanaries district Zuid-Holland NBvV 

Algemeen kampioen zangkanaries: Krien Onderwater, 149 pnt., met waterslager.

Harzers:
Stammen: Goud: Max Gerhards, 359 pnt.; zilver: Jacques de Beer, 349 pnt.; brons: Jacques de Beer, 343 pnt.

Waterslagers:
Stammen: Goud:  Gerard de Brabander, 586 pnt.; zilver: Krien Onderwater, 585 pnt.; brons: Gerard de Brabander, 565 pnt.
Stellen: Goud en zilver: Krien Onderwater, resp. 287 en 283 pnt.; brons: Jan Zonderop, 277 pnt.
Enkelingen: Goud en zilver: Chagas Pinheiro, resp. 141 en 137 pnt.; brons: Boudewijn van der Stelt, 135 pnt.

Over enige tijd op deze plaats een uitgebreid verslag van onze 35e clubkampioenschappen.

Diaserie wedstrijd 2019


 

Verslag Clubkampioenschappen 2018

 

door Jaap Plokker


Van 20 t/m 22 december 2018 organiseerden we onze 34e clubkampioenschappen. Voor de derde achtereenvolgende keer vond dit evenement plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, tevens het clubgebouw van vogelvereniging ‘De Kanarievogel’.

Na twee geslaagde clubkampioenschappen in het gebouw van de Katwijkse vogelvereniging De Kanarievogel hebben we inmiddels de (on) mogelijkheden van dit gebouw voor onze wedstrijd ervaren. Toch ontdekken we ieder jaar wel iets wat voor verbetering vatbaar is, maar over de algehele linie begint het organiseren van onze wedstrijd in dit gebouw al een beetje op routine te lijken.
De jaarvergadering op 27 november 2018 was tevens de sluiting van de inschrijving. Donderdag 29 november kwamen Gerard van Zuijlen, Ton Diepenhorst en Jaap Plokker bij Ton thuis bij elkaar om de inschrijvingen te verwerken en de volgorde van keuring te loten.

 
Foto. Op donderdag 29 november 2019 werden bij Ton thuis de inschrijvingen administratief verwerkt  en de volgorde van keuring geloot. Vlnr. Ton Diepenhorst, Jaap Plokker, Gerard van Zuilen.

Nadat alle inschrijvingen waren verwerkt bleek dat 21 leden aan de wedstrijd zouden deelnemen, t.w. 5 leden hadden 60 harzers en 16 leden 234 waterslagers ingeschreven. In totaal dus 294 zangkanaries. Ze waren als volgt verdeeld: 15 stammen harzers en 31 stammen, 27 stellen en 56 enkelingen, incl. 4 C-vogels, waterslagers. Voor dit aantal waren 1 harzerkeurmeester en 5 waterslagerkeurmeesters benodigd, exact het aantal gecontracteerde keurmeesters. Vergelijken we voornoemde cijfers met voorafgaande jaren dan is er sprake van een langzame edoch gestage daling van zowel het aantal deelnemende leden als het aantal ingeschreven vogels. Eerlijk gezegd viel de daling van het aantal deelnemers en vogels mij nog mee, omdat op 1 januari 2018 een aantal vaste inzenders met de hobby was gestopt, het lidmaatschap had beëindigd en we van hen dus geen vogels hoefden te verwachten. Gelukkig zijn het afgelopen jaar twee harzerkwekers, Ton Gerritsen en André Schrama, lid geworden en hebben zij ook vogels voor de wedstrijd ingeschreven, waardoor er maar liefst 60 harzers, ingeschreven door 5 liefhebbers, om het clubkampioenschap kampten. Waterslagerskwekers die als gevolg van een mislukt broedseizoen vorig jaar verstek moesten laten gaan waren dit jaar weer present, waardoor, per saldo, we maar één deelnemer minder hadden dan vorig jaar.

In de eerste volle week van december organiseerde de Katwijkse vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ traditiegetrouw haar afdelingstentoonstelling. Hiervoor waren bijna 160 waterslagers ingeschreven en zoals al jaren gebruikelijk is maakte zij gebruik van onze keurkamers en vervoerkoffers. Dit betekende dat bijna de helft van het materiaal dat wij voor onze wedstrijd nodig hadden al in het gebouw aanwezig was toen wij met de voorbereidingen op onze clubkampioenschappen begonnen. Vorig jaar was het prima bevallen om het resterende deel van het voor de wedstrijd benodigde materiaal op de dag van opbouwen van de opslag bij Ton Diepenhorst te verkassen naar de wedstrijdlocatie.  Dus dat hebben we er in gehouden.

 
Foto. 20 december 2018. De berging van KoPluKo was tijdens onze wedstrijd het onderkomen van de harzers, Henk Oudshoorn en Tinus Teeuwen zetten de keurkamer op.

Opbouw en inkooien 20 december 2018
Op donderdag 20 december 2018 was ca. 09.30 u. de opbouwploeg, bestaande uit Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn, Jaap Plokker en Tinus Teeuwen.in het gebouw present om de ruimtes vrij te maken, de keurkamers op te zetten, tafels met vervoerkoffers klaar te zetten voor het inkooien, etc., etc. Ook gingen twee mensen naar Ton Diepenhorst om daar diens aanhanger te laden en het resterende wedstrijdmateriaal naar het clubgebouw te vervoeren. Hoewel we met aanzienlijk minder mankracht waren dan voorafgaande jaren verliep het verkassen en het opbouwen gesmeerd en omstreeks 12.30 u. stond nagenoeg alles op z’n plek en konden de inkooiers de  inzenders ontvangen. Inmiddels waren ook Piet Drop, Paul Schilte en Jan Zonderop gearriveerd, die het inkooien verder zouden begeleiden. Vanaf 13.30 u. druppelden de deelnemers met hun vogels geleidelijk binnen. Ca. 19.45 u. werd de balans van het inkooien opgemaakt. De gebroeders Henny en Willy Kling waren wegens droeve familieomstandigheden niet met hun vogels aanwezig. Verder waren alle inzenders gekomen en hadden al hun ingeschreven vogels ingeleverd, zodat de vogels over de keurkamers verdeeld konden worden. Om 20.30 u. konden de lichten uit en heerste er volkomen rust in het gebouw.

 
Foto. 20 december 2018. Inkooien 34e clubkampioenschappen. Nadat Piet Drop de ringnummers heeft geregistreerd geeft Paul Schilte de vogels van Chagas Pinheiro water.

Keuringsdag 21 december 2018
De keuringsdag, vrijdag 21 december, begon voor Jaap Plokker met het aanzetten van het koffiezetapparaat en het ‘luchten’ van de zangkanaries. Vanaf ca.08.00 u. kwamen ook de keurmeesters binnen. Na een kopje koffie met kerststol en het welkomstwoord van Jaap Plokker kregen de keurmees-ters de blinde lijst uitgereikt en konden om 09.00 u. de eerste vogels op tafel gezet worden. De vogels werden door 6 keurmeesters beoordeeld: de harzers door Hans Bakhuizen; de waterslagers door: Joop Aelbrecht, Jan de Bruine, Henk Doward, die Willy Kling verving, Toon van Gestel en Krien Onderwater. Menigeen had al met gefronste wenkbrauwen door de ramen naar buiten gekeken. Windvlagen, al dan niet met regen, gierden rond het gebouw; niet echt optimale omstandigheden waaronder zangkanaries uit volle borst willen zingen. Dit bleek alras bij het binnenkomen van de eerste keurlijsten. In veel stammen braken de vogels voortdurend hun lied af en/of zongen om beurten waardoor ze elkaar niet optrokken naar een hoger niveau. Jammer, maar als organisatie kun je aan de meeste voorwaarden voor een geslaagde keuringsdag voldoen, maar je hebt niet alles in de hand. Dat bleek wel weer op 21 december 2018.

 
Foto. 21 december 2018. Keuringsdag. Twee leden van de wedstrijdorganisatie: Theo Kramp, die als vanouds de harzers verzorgde, en Max Gerhards, die de gegevens op de keurlijsten in de computer invoerde.

Terwijl de keurmeesters de vogels afluisterden en de keurbriefjes invulden was elders in het gebouw het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf: Piet Drop, Max Gerhards, Paul Schilte en Jan en Tiny Zonderop verzamelden de keurlijsten, schreven de namen en ringnummers er op en voerden in de computer de resultaten in.  Terwijl het wedstrijdsecretariaat op volle toeren draaide zorgde Theo Kramp er voor dat de harzers op tijd voor de keurmeester verschenen. Tegen etenstijd verscheen ook Ageeth Onderwater om te helpen bij het diner.
Kort na het middaguur werd de keuring onderbroken voor een aperitiefje en omstreeks 12.30  u. arriveerde Ton Diepenhorst met het Chinees buffet. Nadat de als vanouds voortreffelijke Chinese maaltijd was genuttigd nam Jaap Plokker de gelegenheid om de aanwezigen te informeren over de reden waarom Willy Kling niet aanwezig was om waterslagers te keuren. Met een moment stilte werd  bij deze voor Willy en zijn dierbaren droeve gebeurtenis stilgestaan. Ook was er de mogelijkheid je naam te zetten op een condoleancekaart voor Willy.
Had harzerkeurmeester Hans Bakhuizen met 60 vogels een volle dag, de waterslagerkeurmeesters waren daarentegen wat eerder klaar. Toen ook Hans Bakhuizen z’n laatste vogels op papier had gezet kon de verdere organisatie opgepakt worden, zoals het verplaatsen van de transportkoffers naar de inkorfruimte, het voeren van de vogels, het afbreken van de keurcabines, het inrichten van de afluisterlocaties, het maken van de catalogus, etc. Inmiddels had Ton Diepenhorst z’n aanhanger opgehaald  en werd een deel van het niet meer benodigd wedstrijdmateriaal opgeladen en naar de opslagruimte vervoerd. Dat scheelde in ieder geval op 22 december na het uitkooien een rit. Daarna was aan vrijwel iedereen een welverdiende rust gegund. Dat gold niet voor Jaap Plokker die nog een klusje te klaren had: het in orde maken en drukken van de catalogus en oorkondes die daags daarop resp. aan de inzenders en prijswinnaars zouden worden uitgereikt. Rond 22.00 u. lag voor iedere inzender de catalogus klaar, waren de oorkondes gedrukt en zat voor hem de dag er ook op.

 
Foto. 22 december 2018. Studiedag. In alle rust bestuderen waterslagerkwekers de zojuist ontvangen keurlijsten en wedstrijdcatalogus.

Studiedag 22 december 2018
Op zaterdag 22 december hadden we onze traditionele studiedag. De dag begon met het vaste ritueel van het open zetten van de koffers zodat de vogels konden eten en drinken. Om 09.00 u. arriveerde Krien Onderwater en Jacques de Beer en konden de ringen van de belangrijkste prijswinnaars gecontroleerd worden.
Vanaf 09.30 u. druppelden de eerste mensen binnen en ca. 10.00 u. opende  Jaap Plokker de studiedag met een korte toespraak, waarin hij o.m. Andries Gort welkom heette, die na een jaar met een operatie en een moeizaam herstel tot ieders vreugde, zeker niet in het minst bij Andries zelf, weer in ons midden was om waterslagers uit te leggen. Tot slot werden door hem de prijswinnaars bekend gemaakt. Vervolgens werden de catalogi en keurlijsten uitgedeeld. Nadat die in ontvangst waren genomen volgde een periode waarin men het erg druk had met het bestuderen van de catalogus, de eigen keurlijsten en die van de tafelgenoten. Inmiddels was het aantal bezoekers gegroeid en het dus de hoogste tijd om de eerste vogels af te luisteren.

 
Foto. 22 december 2018. Studiedag. Ook de harzerkwekers hebben hun keurlijsten ontvangen, maar zij zijn, overeenkomstig de zang van hun kanaries, wat luidruchtiger. Vlnr. Ton Gerritsen, Jacques de Beer, André Toet, André Schrama en Theo Kramp. Lis Reichgelt heeft de rust opgezocht.

Om ca. 10.30 u. begon de eerste afluisterronde. Andries Gort nam z’n vertrouwde plekje weer in en de vogels konden op tafel. Voor het middaguur was er voor de waterslagers één uitgebreide afluisterronde waarin de mooiste enkelingen, de prijswinnende stellen en enkele opmerkelijke stammen die buiten de prijzen gevallen waren, op tafel kwamen. In tegenstelling tot de dag daarvoor wilden de waterslagers op de studiedag wel zingen. Bijna alle vogels zongen uit volle borst waardoor men ook in de zaal kon constateren dat veel vogels zichzelf op de keuringsdag bij de keurmeester behoorlijk tekort hadden gedaan.  In één van de opslagruimtes had zich een klein gezelschap harzerkwekers verzameld, dat de regie volledig in eigen hand had en naar believen vogels afluisterde.


Foto. 22 december 2018. Studiedag. In de afluisterruimte van de harzers was het een gezellige boel. Vlnr. Max Gerhards, Jacques de Beer, Ton Gerritsen André Schrama, Theo Kramp en Lis Reichgelt.

Geheel volgens het tijdschema ging iedereen om ca. 12.00 u. naar het conversatiegedeelte van de vergaderzaal voor de middagpauze. Daar kon men zich te goed doen aan erwtensoep, broodjes gehaktbal, etc. Ageeth en Mandy Onderwater hadden de handen vol om aan iedereen het bestelde te kunnen presenteren. Van de pauze werd tevens gebruik gemaakt om een verlotingsronde te houden en wisselden de eerste orchideeën van eigenaar.
In de middag was er ook één afluistersessie. Bij de waterslagerkwekers kwamen de mooiste stammen op tafel. Omdat er minder prijswinnaars waren was het mogelijk de stammen wat langer op tafel te laten staan waardoor er wat dieper kon worden ingegaan op het lied. Opvallend vond ik de ontspannen sfeer waarin op de studiedag de waterslagers werden afgeluisterd, naast de noodzakelijke stilte om de vogels goed te kunnen horen was er ook volop gelegenheid voor discussie en de gezellige sfeer werd zeker bevorderd door de regelmatige hilarische momenten. Omstreeks 14.30 u. werd het laatste viertal van tafel gehaald en nam iedereen plaats in de vergaderzaal voor een drankje, een pauzepraatje en de tweede en laatste verloting o.l.v. Ageeth en Mandy Onderwater.  Dankzij Gerard van Zuijlen zaten er schitterende orchideeën in de prijzenpot en de meeste lotenkopers konden dan ook één of meer gewonnen orchideeën mee naar huis nemen.

 
Foto. 22 december 2018. Studiedag. Ook bij de waterslagers, waar Andries Gort de zang becommentarieerde,  werd er niet alleen geluisterd, maar ook gediscussieerd en regelmatig gelachen.

Alvorens tot de uitreiking van het eremetaal over te gaan werden Ageeth en Mandy Onderwater bedankt voor het organiseren en bemensen van het buffet en Ándries Gort voor het becommentariëren van de waterslagerzang. Zij gingen ieder aan het eind van de middag met een mooie orchidee naar huis. De studiedag werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Dit jaar bestond  het ‘eremetaal’ wederom uit geldprijzen. Als blijvende herinnering ontvingen de 1e t/m 3e prijswinnaars en de derbywinnaars een oorkonde.
Iets later dan de planning, nl. om 15.15 u., kon begonnen worden met het uitkooien. Hierna volgden voor de medewerkers nog de grote schoonmaak en het vervoer van het materiaal naar de opslagruimte bij Ton Diepenhorst. Dankzij de welwillende medewerking van een groot aantal inzenders ging het opruimen bijzonder snel. Terwijl een groepje het materiaal naar de opslag vervoerde en daar op z’n plek zette bleven anderen in het gebouw achter om alles in te richten zoals het op donderdag was aangetroffen: een hele klus. Omstreeks 17.00 u. stond al het materiaal bij Ton Diepenhorst op z’n plek en was in het gebouw alles in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

 
Foto. 22 december 2018. Studiedag. De pauzes met verloting waren ouderwets gezellig.

Slot
Tot slot is een bijzonder woord van dank op z’n plaats. Ik wil de verenigingen ‘De Kanarievogel’ en ‘KoPluKo’ bedanken voor het mogen gebruiken van hun faciliteiten in hun clubgebouw.  Ik wil graag Krien, Ageeth en Mandy Onderwater bedanken voor het wederom organiseren van het buffet. Jullie hebben het dit jaar weer voortreffelijk gedaan, bedankt.  Een dankwoord is ook op z’n plaats voor de leden die het bestuur hebben geholpen tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden en hand- en spandiensten hebben verricht tijdens de wedstrijd- en studiedagen, t.w.  Tiny en Jan Zonderop, Piet Drop, Theo Kramp, Krien Onderwater, Henk Oudshoorn en Tinus Teeuwen. Dank ook aan Ton Diepenhorst die, ondanks dat hij in november jl. zijn bestuurslidmaatschap had beëindigd, weer de nodige organisatorische taken op zich genomen had. Naast genoemde personen wil ik ook graag de inzenders in mijn dank betrekken voor het helpen bij het opruimen van de wedstrijdlocatie na het uitkooien. Last but not least wil ik Ton  Diepenhorst en m’n medebestuursleden, Gerard, Jacques, Max en Paul bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging gedurende het jaar 2018.
Onze 34e clubkampioenschappen werden voor de derde keer georganiseerd in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. De op de ervaringen van vorig jaar gebaseerde aanpassingen pakten goed uit en de sfeer tijdens de studiedag was ouderwets ontspannen en gezellig. 
Het was daarom in mijn beleving van 20 t/m 22 december 2018 goed toeven in het gebouw van stichting Kleindierensport Katwijk. Hopelijk tot volgend jaar.

 
Foto. 22 december 2018. Studiedag. Ageeth en Mandy Onderwater zorgden niet alleen voor de bar, maar ook voor de verloting.

Prijswinnaars 2018
De prijswinnaars van onze 34e clubkampioenschappen, welke gehouden werden van 20 t/m 22 december 2018 zijn:

Harzers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Jacques de Beer, 90 pnt.
Stammen: 1e prijs: Jacques de Beer, 353 pnt.; 2e prijs stammen: Lis Reichgelt, 342 pnt.; 3e prijs stammen: Max Gerhards, 342 pnt.
Derby: Max Gerhards, 85 pnt.

Waterslagers:

Meesterzanger: Krien Onderwater, 150 pnt.
Stammen: 1e prijs: Krien Onderwater, 600 pnt.; 2e prijs: Jan Zonderop, 587 pnt.; 3e  prijs: Gerard de Btrabander, 585 pnt.; 4e prijs: Krien Onderwater, 576 pnt.; 5e  prijs: Freek Schot, 571 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Jan Zonderop, resp. 298 en 298 pnt.; 3e prijs: Krien Onderwater, 290 pnt.
Enkelingen: 1e t/m 3e prijs: Boudewijn van der Stelt, resp. 140, 139, 135 pnt.

Derby: Gerard de Brabander, 145 pnt.

Fotoverslag wedstrijd 2018

-0-


TOP