AlgemeenJaarplanningMededelingenLaatste nieuwsHome

 

Algemeen

 

28  december 2005. Keuring der vogels tijdens de
zangwedstrijd : Waterslagerkeurmeester Andries Gort

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is, o.m, om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

 


      

 

4 december 2007. Concentratie tijdens een afluisterbijeenkomst

 

 

 

Verder worden er in het najaar zogenaamde afluisterbijeenkomsten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluisterbijeenkomsten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

                  





                                                                                                                                                              

TOP

JAARPLANNING 2021

Datum Activiteit
   
   
Febr. Uitgave 1e editie Clubblad 2021
Apr., Bestuursvergadering (onder voorbehoud)
Sep. Uitgave 2e editie Clubblad 2021
Okt., Bestuursvergadering
Nov. Uitgave 3e editie Clubblad 2021, incl. inschrijvingsformulieren wedstrijd
Nov., 23 Afluisteravond in samenwerking met De Kanarievogel, tevens
- Inschrijfavond en
- Jaarvergadering 2021.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., 27 Afluisterochtend in samenwerking met De Kanarievogel.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., ? Administratieve verwerking inschrijvingen.
Dec. 20-22 36e Zangwedstrijd
* Dec., 20  Opbouwen en inkooien
* Dec., 21  Keuringsdag
* Dec., 22  Studiedag
Locatie:
Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Apr., '22, Bestuursvergadering
   
   
   
   

TOP

 

Mededelingen


Nieuwe penningmeester
Piet Hagenaars heeft de functie van penningmeester overgenomen van Paul Schilte. Inmiddels is de vestigingsplaats van de penningmeester van de vereniging gewijzigd van Den Haag in Katwijk. Als u een bedrag over te maken hebt naar de vereniging dan kunt u het bestaande nummer gewoon blijven gebruiken.

 

Betaling contributie 2021
De nieuwe penningmeester Piet Hagenaars meldt dat al veel leden hun contributie voor 2021 hebben betaald, waarvoor hij hen heel erkentelijk is. Degene die dat nog niet heeft gedaan wordt verzocht z.s.m. de contributie van € 20,00  over te maken  op bankrekeningnr. NL94 INGB 0009279191 t.n.v. Speciaalclub Zang NZHU te Katwijk.  Een vlotte afwikkeling van de contributie bespaart de penningmeester veel tijd.

 

Clubkampioenschappen 2021
De kalender dwingt ons ook volgend jaar naar andere wedstrijddagen dan we tot op heden gewend waren.. Op zaterdag 18 december 2021 houdt de vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ in het gebouw haar reguliere vogelbeurs,  de 3e zaterdag van de maand. Dan kunnen wij van het gebouw geen gebruik maken. Daarom verschuift onze wedstrijd naar de dagen voorafgaand aan Kerstmis. Dat betekent maandag 20 december 2021 opbouwen, dinsdag 21 december 2021 keuring en woensdag  22 december 2021 studiedag. Hopelijk rijdt Covid-19 ons dan niet meer in de wielen.

Bijgewerkt tot en met 31 januari 2021


TOP

                                  

Laatste nieuws

 

Bijgewerkt tot en met 31 januari 2021

TOP