AlgemeenJaarplanningMededelingenLaatste nieuwsHome

 

Algemeen

 

28  december 2005. Keuring der vogels tijdens de
zangwedstrijd : Waterslagerkeurmeester Andries Gort

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is, o.m, om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

 


      

 

4 december 2007. Concentratie tijdens een afluisterbijeenkomst

 

 

 

Verder worden er in het najaar zogenaamde afluisterbijeenkomsten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluisterbijeenkomsten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

                  

                                                                                                                                                              

TOP

JAARPLANNING 2020

Datum Activiteit
   
   
Mrt. Uitgave 1e editie Clubblad 2020
Apr., Bestuursvergadering
Sep. Uitgave 2e editie Clubblad 2020
Okt., Bestuursvergadering
Nov. Uitgave 3e editie Clubblad 2020, incl. inschrijvingsformulieren wedstrijd
Nov., 24 Afluisteravond in samenwerking met De Kanarievogel, tevens
- Inschrijfavond en
- Jaarvergadering 2020.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., 28 Afluisterochtend in samenwerking met De Kanarievogel.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., ? Administratieve verwerking inschrijvingen.
Dec. 21-23 36e Zangwedstrijd
* Dec., 21  Opbouwen en inkooien
* Dec., 22  Keuringsdag
* Dec., 23  Studiedag
Locatie:
Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Apr., '21, Bestuursvergadering
   
   
   
   

TOP

 

Mededelingen


Clubkampioenschappen 2020

Verslag clubkampioenschappen 2019
Van 19 t/m 21 december 2019 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 35e clubkampioenschappen. Voor een kort verslag, de uitslag en een fotoreportage van de wedstrijd zie ‘Zangwedstrijd’, ‘Verslag’.


Clubkampioenschappen 2020
Onze 36e clubkampioenschappen staan gepland voor maandag 21 t/m woensdag 23 december 2020, wederom in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk. Op maandag 21 december zullen de vogels worden ingekooid, op dinsdag 22 december vindt de keuring plaats en op woensdag 23 december 2020 hopen we met elkaar weer een uiterst gezellige en onderhoudende studiedag te beleven. Voor meer info over de zangwedstrijd zie 'Zangwedstrijd', 'Mededelingen'.

Bijgewerkt tot en met 26 april 2020


TOP

                                  

Laatste nieuws

Vorige week kreeg Ton Diepenhorst de burgemeester van Katwijk aan de telefoon en die vertelde hem dat het de koning had behaagd om Ton te benoemen als lid in de Orde van Oranje Nassau.  Aan Ton is de Koninklijke onderscheiding verleend vanwege zijn langdurige en belangeloze inzet voor de Jeu de Boules verenigingen van Wassenaar en Katwijk, voor zijn inzet en bestuurswerk voor vogelvereniging ‘De Kanarievogel’ te Katwijk  en, last but not least, voor zijn inzet als secretaris van de ‘Speciaalclub Zang NZHU’.

Het doet ons uiteraard allemaal erg veel deugd dat Ton een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen en we feliciteren hem hiermee van harte; hij verdient dit ten volle.

Ton en Tineke Diepenhorst worden toegesproken door Jaap Plokker tijdens de afsluiting van de clubkampioenschappen in december 2015.

Bijgewerkt tot en met 26 april 2020

TOP