AlgemeenJaarplanningMededelingenLaatste nieuwsHome

 

Algemeen

 

28  december 2005. Keuring der vogels tijdens de
zangwedstrijd : Waterslagerkeurmeester Andries Gort

De Speciaalclub Zang NZHU is opgericht op 4 april 1985. Doel van de vereniging is, o.m, om een ontmoetingsplaats te zijn voor zangkanariefokkers en jaarlijks een onderlinge wedstrijd te organiseren.

Sedert december 1985 heeft de Speciaalclub ieder jaar vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar haar clubkampioenschappen gehouden. Behalve de onderlinge competitie beoogt de Speciaalclub dat leden ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar naar zangkanaries kunnen luisteren en over de zang kunnen discussiëren. Aan de zangwedstrijd van de Speciaalclub is dan ook altijd een studiedag verbonden, waarop leden elkaar kunnen ontmoeten en naar mooie vogels kunnen luisteren.

 


      

 

4 december 2007. Concentratie tijdens een afluisterbijeenkomst

 

 

 

Verder worden er in het najaar zogenaamde afluisterbijeenkomsten georganiseerd waarop men het lied van de door de leden meegenomen zangkanaries bespreekt. Op deze afluisterbijeenkomsten is het daardoor mogelijk de kennis en vaardigheden in het herkennen en beoordelen van de zangtoeren te vergroten.

Daarnaast wordt er via het bestuur van de Speciaalclub de gelegenheid geboden om in de vorm van een basiscursus toerenherkenning de eerste stappen te zetten in het herkennen en beoordelen van het lied van de afzonderlijke zangkanarierassen.

Tenslotte geeft de Speciaalclub drie keer per jaar een Contactblad uit.

                  

                                                                                                                                                              

TOP

JAARPLANNING 2019

Datum Activiteit
   
   
Mrt. Uitgave 1e editie Clubblad 2019
Apr., Bestuursvergadering
Sep. Uitgave 2e editie Clubblad 2019
Okt., Bestuursvergadering
Nov. Uitgave 3e editie Clubblad 2019, incl. inschrijvingsformulieren wedstrijd
Nov., 23 Afluisterochtend in samenwerking met De Kanarievogel.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., 26 Afluisteravond in samenwerking met De Kanarievogel, tevens
- Inschrijfavond en
- Jaarvergadering 2019.
Locatie: Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Nov., ? Administratieve verwerking inschrijvingen.
Dec. 19-21 35e Zangwedstrijd
* Dec., 19  Opbouwen en inkooien
* Dec., 20  Keuringsdag
* Dec., 21  Studiedag
Locatie:
Gebouw Stichting "Kleindierensport Katwijk", Oude 's Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk.
Apr., '20, Bestuursvergadering
   
   
   
   

TOP

 

Mededelingen


Verslag clubkampioenschappen 2018
Van 20 t/m 22 december 2018 organiseerde de Speciaalclub Zang NZHU haar 34e clubkampioenschappen. Voor de uitslag van de wedstrijd en een fotoreportage zie ‘Zangwedstrijd’, ‘Verslag’.
 

Nieuwe secretaris
Tijdens de jaarvergadering van 27 november 2018 hebben we afscheid genomen van Ton Diepenhorst als secretaris van de vereniging. Vanaf 2004 is Ton 14 jaar aaneengesloten secretaris van de club geweest. Hij nam in 2004 het initiatief om de vereniging een doorstart te geven. Nadat het nieuwe bestuur was begonnen heeft Ton zich erg ingespannen het ledenbestand uit te breiden en het wedstrijdmateriaal te reviseren. Als waardering voor al het werk dat Ton in de afgelopen 14 jaar voor de vereniging heeft gedaan werd hem en z’n vrouw een etentje aangeboden.

Piet Hagenaars is gekozen in de vacature die door het vertrek van Ton Diepenhorst was ontstaan. Vanaf 27 november 2018 is Piet Hagenaars dus secretaris van de Speciaalclub Zang NZHU. Piet is voor de NZHU geen onbekende. Vanaf de oprichting in 1985 tot 2001 vervulde hij diverse bestuursfuncties, w.o. die van secretaris en penningmeester. We zijn heel blij dat Piet zich voor de functie van secretaris weer beschikbaar heeft willen stellen en wensen hem veel plezier en succes toe.

De naam- en adresgegevens van de nieuwe secretaris zijn:
P.C. Hagenaars,
De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk. Tel. 06-10474218.
E-mail:
piethagenaars@outlook.com


Vanaf 27 november 2018 is Piet Hagenaars secretaris van de Speciaalclub Zang NZHU.

Contributie 2019
De contributie voor 2019 bedraagt € 20,00. Degene die nog niet betaald heeft wordt vriendelijk verzocht de contributie z.s.m. over te maken op Bankrekeningnr. NL94 INGB 0009279191 t.n.v. Speciaalclub Zang NZHU te ‘s Gravenhage.

Clubkampioenschappen 2019
Onze 35e clubkampioenschappen staan gepland voor 19 t/m 21 december 2019, wederom in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk. Op donderdag 19 december zullen de vogels worden ingekooid, op vrijdag 20 december vindt de keuring plaats en op zaterdag 21 december 2019 hopen we met elkaar weer een uiterst gezellige en onderhoudende studiedag te beleven. Voor meer info over de zangwedstrijd zie 'Zangwedstrijd', 'Mededelingen'.

Bijgewerkt tot en met 30 december 2018


TOP

                                  

Laatste nieuws

Zie Mededelingen en Zangwedstrijd

Bijgewerkt tot en met 30 december 2018

TOP